Мотор (сервопривод) трехходового клапана Бакси ECO Four, ECO-3, LUNA-3 COMFORT, NUVOLA-3 5694580

Бакси
5694580
3000,00
р.
Мотор трехходового клапана на Бакси 5694580 совместим со следующими моделями: ECO Four 24 CSE462243540 ECO Four 24 CSE462243541 ECO Four 24 F CSE466243540 ECO Four 24 F CSE466243541 ECO Four 24 F CSE466243542 ECO-3 240 Fi CSB456243680 ECO-3 240 Fi CSB456243681 ECO-3 240 Fi CSB456243682 ECO-3 240 Fi CSB456243683 ECO-3 240 Fi CSB456243684 ECO-3 240 i CSB452243680 ECO-3 240 i CSB452243681 ECO-3 240 i CSB452243682 ECO-3 280 Fi CSB456283680 ECO-3 280 Fi CSB456283681 ECO-3 280 Fi CSB456283682 ECO-3 280 Fi CSB456283683 ECO-3 280 Fi CSB456283684 ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243681 ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243682 ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243683 ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243684 ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243685 ECO-3 COMPACT 240 i CSB442243681 ECO-3 COMPACT 240 i CSB442243682 ECO-3 COMPACT 240 i CSB442243683 ECO-3 COMPACT 240 i CSB442243684 LUNA-3 240 Fi CSE456243660 LUNA-3 240 Fi CSE456243661 LUNA-3 240 i CSE452243660 LUNA-3 240 i CSE452243661 LUNA-3 280 Fi CSE456283660 LUNA-3 280 Fi CSE456283661 LUNA-3 310 Fi CSE456313660 LUNA-3 310 Fi CSE456313661 LUNA-3 COMFORT 240 Fi CSE456243580 LUNA-3 COMFORT 240 Fi CSE456243581 LUNA-3 COMFORT 240 Fi CSE456243582 LUNA-3 COMFORT 240 Fi CSE456243583 LUNA-3 COMFORT 240 i CSE452243580 LUNA-3 COMFORT 240 i CSE452243581 LUNA-3 COMFORT 240 i CSE452243582 LUNA-3 COMFORT 240 i CSE452243583 LUNA-3 COMFORT 310 Fi CSE456313580 LUNA-3 COMFORT 310 Fi CSE456313581 LUNA-3 COMFORT 310 Fi CSE456313582 LUNA-3 COMFORT 310 Fi CSE456313583 LUNA-3 COMFORT 310 Fi CSE456313584 LUNA-3 COMFORT AIR 250 Fi CSB456253690 LUNA-3 COMFORT AIR 250 Fi CSB456253691 LUNA-3 COMFORT AIR 250 Fi CSB456253692 LUNA-3 COMFORT AIR 250 Fi CSB456253693 LUNA-3 COMFORT AIR 310 Fi CSB456313690 LUNA-3 COMFORT AIR 310 Fi CSB456313691 LUNA-3 COMFORT AIR 310 Fi CSB456313692 LUNA-3 COMFORT AIR 310 Fi CSB456313693 LUNA-3 SILVER SPACE 250 Fi CSB456253671 LUNA-3 SILVER SPACE 250 Fi CSB456253672 LUNA-3 SILVER SPACE 310 Fi CSB456313671 LUNA-3 SILVER SPACE 310 Fi CSB456313672 NUVOLA 280 i CSB434283660 NUVOLA 280 i CSB434283661 NUVOLA-3 240 B40 Fi CSB457243560 NUVOLA-3 240 B40 i CSB454243560 NUVOLA-3 280 B40 Fi CSB457283560 NUVOLA-3 280 B40 i CSB454283560 NUVOLA-3 COMFORT 240 Fi CSB457243580 NUVOLA-3 COMFORT 240i CSB454243580 NUVOLA-3 COMFORT 280 Fi CSB457283580 NUVOLA-3 COMFORT 280 i CSB454283580 NUVOLA-3 COMFORT 320 Fi CSB457323580
Click to order