Газовый клапан Бакси Ecofour, Fourtech,Eco3 Compact, Eco3, Luna3 (HONEYWELL VK4105M 5033) 5665220/5653610

Бакси
5665220/5653610
7000,00
р.
Газовый клапан (Honeywell VK4105M 5033) 5665220/5653610 совместим со следующими моделями котлов Бакси: ECO 1.240 Fi CSE435243680 ECO 1.240 i CSE431243680 ECO 240 Fi CSE436243681 ECO 240 i CSE432243681 ECO 280 Fi CSE436283680 ECO 280 i CSB432283680 ECO 280 i CSE432283680 ECO Four 1.14 CSE461143540 ECO Four 1.14 F CSE465143540 ECO Four 1.14 F CSE465143541 ECO Four 1.24 CSE461243540 ECO Four 1.24 F CSE465243540 ECO Four 1.24 F CSE465243541 ECO Four 24 CSE462243540 ECO Four 24 CSE462243541 ECO Four 24 F CSE466243540 ECO Four 24 F CSE466243541 ECO Four 24 F CSE466243542 ECO-3 240 Fi CSB456243680 ECO-3 240 Fi CSB456243681 ECO-3 240 Fi CSB456243682 ECO-3 240 Fi CSB456243683 ECO-3 240 Fi CSB456243684 ECO-3 240 i CSB452243680 ECO-3 240 i CSB452243681 ECO-3 240 i CSB452243682 ECO-3 240 i CSB452243683 ECO-3 280 Fi CSB456283680 ECO-3 280 Fi CSB456283681 ECO-3 280 Fi CSB456283682 ECO-3 280 Fi CSB456283683 ECO-3 280 Fi CSB456283684 ECO-3 COMPACT 1.140 Fi CSB445143681 ECO-3 COMPACT 1.140 Fi CSB445143682 ECO-3 COMPACT 1.140 i CSB441143680 ECO-3 COMPACT 1.140 i CSB441143681 ECO-3 COMPACT 1.240 Fi CSB445243680 ECO-3 COMPACT 1.240 Fi CSB445243681 ECO-3 COMPACT 1.240 Fi CSB445243682 ECO-3 COMPACT 1.240 i CSB441243680 ECO-3 COMPACT 1.240 i CSB441243681 ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243681 ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243682 ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243683 ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243684 ECO-3 COMPACT 240 Fi CSB446243685 ECO-3 COMPACT 240 i CSB442243681 ECO-3 COMPACT 240 i CSB442243682 ECO-3 COMPACT 240 i CSB442243683 ECO-3 COMPACT 240 i CSB442243684 FOURTECH 1.14 CSB461143680 FOURTECH 1.14 CSB465143680 FOURTECH 1.24 CSB461243680 FOURTECH 1.24 CSB465243680 FOURTECH 24 CSB462243680 FOURTECH 24 CSB462243681 FOURTECH 24 CSR462243680 FOURTECH 24 F CSB466243680 FOURTECH 24 F CSB466243681 FOURTECH 24 F CSR466243680 LUNA-3 1.310 Fi CSE455313660 LUNA-3 240 Fi CSE456243660 LUNA-3 240 Fi CSE456243661 LUNA-3 240 i CSE452243660 LUNA-3 240 i CSE452243661 LUNA-3 280 Fi CSE456283660 LUNA-3 280 Fi CSE456283661 LUNA-3 310 Fi CSE456313660 LUNA-3 310 Fi CSE456313661 LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi CSE455243580 LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi CSE455243581 LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi CSE455243582 LUNA-3 COMFORT 1.240 i CSE451243580 LUNA-3 COMFORT 1.240 i CSE451243581 LUNA-3 COMFORT 1.240 i CSE451243582 LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi CSE455313580 LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi CSE455313581 LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi CSE455313582 LUNA-3 COMFORT 240 Fi CSE456243580 LUNA-3 COMFORT 240 Fi CSE456243581 LUNA-3 COMFORT 240 Fi CSE456243582 LUNA-3 COMFORT 240 Fi CSE456243583 LUNA-3 COMFORT 240 i CSE452243580 LUNA-3 COMFORT 240 i CSE452243581 LUNA-3 COMFORT 240 i CSE452243582 LUNA-3 COMFORT 240 i CSE452243583 LUNA-3 COMFORT 310 Fi CSE456313580 LUNA-3 COMFORT 310 Fi CSE456313581 LUNA-3 COMFORT 310 Fi CSE456313582 LUNA-3 COMFORT 310 Fi CSE456313583 LUNA-3 COMFORT 310 Fi CSE456313584 LUNA-3 COMFORT AIR 250 Fi CSB456253690 LUNA-3 COMFORT AIR 250 Fi CSB456253691 LUNA-3 COMFORT AIR 250 Fi CSB456253692 LUNA-3 COMFORT AIR 250 Fi CSB456253693 LUNA-3 COMFORT AIR 310 Fi CSB456313690 LUNA-3 COMFORT AIR 310 Fi CSB456313691 LUNA-3 COMFORT AIR 310 Fi CSB456313692 LUNA-3 COMFORT AIR 310 Fi CSB456313693 MAIN 24 Fi BSB436243651 MAIN 24 Fi BSB436243652 MAIN 24i BSB432243650 MAIN 24i BSB432243651 MAIN DIGIT 240Fi BSE446243650
Click to order